Energetski koncentrat

Težina: 12,5 kg

Energetski koncentrat za krmače i prasad. Koristimo ga za smanjivanje hranidbenog stresa kod tek oprašenih krmača i prasadi u uzgoju.

Energetski koncentrat za krmače i prasad. Koristimo ga za smanjivanje hranidbenog stresa kod tek oprašenih krmača i prasadi u uzgoju.

Svinjogojstvo Prasad Milki vitamin
  Milkivit proizvodi - Sve