Mineralna mješavina za visoko produktivne mliječne krave

Težina: 25kg

Mineralna mješavina s dodacima zapojačavanje buražne probave.

Za visoko produktivne mliječne krave, sprječava poremećaje metaboličke promjene i reproduktivne poremećaje. 

Primjena: 100-200g po životinji dnevno

Govedarstvo Krave Milki vitamin
  Milkivit proizvodi - Sve