Dopunska krmna smjesa

Težina: 10 kg

Dopunska krmna smjesa za sisajuću prasad. Prilagođena je prasadima za rano navikavanje na hranu. Sadrži mliječni protein. Peletirana smjesa. Primjenom ovog predstartera postižemo veću težinu prasadi kod odbića.

Svinjogojstvo Prasad Milki vitamin
  Milkivit proizvodi - Sve