Dopunska krmna smjesa

Težina: 25 kg

Dopunska krmna smjesa za izradu potpunih krmnih smjesa. Za tovne piliće, za patke, pure i kokoši nesilice. Sadrži sve minerale vitamine i aminokiselinu metionin.

Peradarstvo Tov Nesilice Milki vitamin
  Milkivit proizvodi - Sve