Mineralna mješavina

Težina: 25 kg

Mineralna mješavina 3% (100g/dan)

  • za učinkovito balansiranje obroka
  • sadrži najvažnije vitamine i minerale
  • omogućava visoke priraste i dobro zdravlje tovne junadi
Govedarstvo Junad Milki vitamin
  Milkivit proizvodi - Sve