• Svinjogojstvo

  Dopunske krme smjese i ostalo za prasad, rasplodne krmače i nerastove ili tov

 • Govedarstvo

  Dopunske krme smjese i ostalo za krave, junad i telad.

 • Peradarstvo

  Dopunske krme smjese i ostalo za uzgoj i tov peradi.

 • Ovčarstvo

  Smjese za ovce janjad i koze.

 • Kućni ljubimci

  Hrana za kućne ljubimce.